ฝา

ฝาใส 5 ออนซ์ฝาใส 4 ออนซ์
1.00+ บาท0.60+ บาท


 ฝาพลาสติกขุ่น 4 ออนซ์ ฝาพลาสติก PP 4 ออนซ์
1.30+ บาท1.30+ บาท
  
ฝาพลาสติกไพน์ฝาพลาสติกควอท
2.60+ บาท 2.90+ บาท
  
ฝาขุ่น 5 ออนซ์ฝากระดาษไพน์
1.35+ บาท(สั่งผลิตเท่านั้น)
  
ฝากระดาษ 4 ออนซ์ฝา PP 5 ออนซ์
1.20+ บาท1.35+ บาท
  
ฝา 12 ออนซ์ฝา 8 ออนซ์
1.35+ บาท1.15+ บาท
Powered by MakeWebEasy.com